از من نپرس خونم کجاس      تو اون همه ویرونه

ای هم قبیله چی بگم           قبیله سرگردونه

ما دربه در تر از همیم           همخونه ی  بی خونه

غربت ما دیار  ماست           خونین ترین ویرونه

دربه دری فال تو بود              اما نسیب ما شد

کودک  نازاده ی ما              با دست ما کفن شد

از من نپرس درد دلم           شکسته سنگ  صبور

خاطره ها ویرونه هاس             قصه ها زنده بگور

چه آرزوهایی که نمرد

چه سینه هایی که نسوخت

کسی دیگه تو اون دیار رخت عروسی ندوخت

باور کن ای هم آواز      نشکسته بال پرواز

با هم بیا بسازیم        اون خونه رو از آغاز

 

/ 0 نظر / 8 بازدید