ميان  همهء جويها که همراه  همهء رودها به دريا  سرازير  ميشدند

جوی کوچکی بود که هيچ ميل سرازير  شدن به دريا رو نداشت!!!

وقتی ساير جويها  پرسيدند چرا؟

گفت:من هر چند در مقابل عظمت  دريا بس ناچيزم و خوارم!...اما من..

<گمنامی گم نشده>را  بيشتر  از <شهرت گم شده>

 دوست دارم.................

شادزی.......

 

/ 0 نظر / 3 بازدید