وقتی عاطفه ی مادرانه درد را آرامش جلوه می دهد باید به هر نوع قرابت نسبی شک کرد...

قسمت....تقدیر....صلاح....

خسته ام

برای من اینها همه معنیی جز درد...هجران...بی خبری ...خلسه ...................نیست...

کمکم کن..................

/ 1 نظر / 11 بازدید
meslee to

didam ke delam be khabe ghamha miraft begzar ke delam dobare bi khab shavad