هيچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد...

ديشب دلی کشيدم  شبيه نيمه سيبی  که به خاطر  لرزش دستانم

در زير آواری از رنگها  ناپديد ماند.........

 

شادزی.....

/ 2 نظر / 2 بازدید
غریبه

سلام . خيلی قشنگ مينويسيد. اميدوارم که هميشه موفق باشی و عاشق.

sherita

آخی . خشگل بود نوشته هاتون .موفق باشی !