مست شده خواست که ساغر شکند عهد شکست

                                               فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند مست؟؟

/ 0 نظر / 7 بازدید