يادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخوره

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

راهی نرم که بی راه باشه

خطی ننويسم که کسی و آزار بده

يادم باشه که روز و روزگار خوش است

همه چيز روبراه و بر وفق مراد....

و خوب.....

تنها دل من دل نيست....

تنها حرف من رو کسی برش نداره....

تنها من گوشم و بقيه زبان.........

تنها من.........

تنها من تنها تنهام که تنهايی که تنهاست تنها نماند .......

تنها......

تنها به اولين کلمه‌ی اين جمله اعتراض دارم......

شادزی......... 

/ 2 نظر / 2 بازدید
Marva

تنهايي بدترين واژه دنياست!

gharibe ashena

tanhaee aslan bad nist