آهای تو که اینهمه دوری از من این روزها در حال عبوری از من آهای تو که فکر می کنی سوزوندی دارو ندارمو با دوری از من طاقت نداری ببینی می دونم این همه طاقت و صبوری از من

/ 1 نظر / 15 بازدید
بدون امضا

خوبی؟