۱۰ جمله از بزرگان:

ــسکوت همچون ابديت عميق است و گفتار همچون زمان سطحی.

                                                                        توماس کارلايل

ـنان نما که هستی نه چنان باش که می نمايی.        

                                                                                      بايزيد بسطامی

ـکسی که از چيز کمی خوشبخت نمی شود از هيچ چيز خوشبخت

نخواهد شد.                                                        

                                                                        ايکور

 ـدوستانتان را در خلوت توبيخ کنيد و در مقابل ديگران تحسين.

                                                                        اسکار وايلد

ـخونسرد بمانيد تا بر همه کس تسلط داشته باشيد.

                                                                        سن دوست

ـچکيده‌ی دانشهای آدمی دو کلمه است:صبر و اميدواری

                                                                        الکسا ندر دوما

ـدشمنان خود را با دوست کردن آنها از ميان بر داريد.

                                                                        اپيکتوس

-آنان که گذشته را به خاطر نمی آورند  محکوم به تکرار آن هستند.

                                                                        سانتايانا

-کسانی که راستی را از زندگانی بر می دارند مثل آن است که

آفتاب را از کيهان بر داشته اند.

                                                                       سيسرون

ـاگر بر خود مسلط باشيد فرمانروای سر نوشت خود هستيد.

                                                                       کلينگر

                                                      

/ 1 نظر / 2 بازدید
آقا کوچولو

سلام جمله هات قشنگ بود بازم بنويس. شادزی...... فعلا.........