خیلی  ناراحت کنندست که یه غریبه بها یاداوری کنه که چند وقته تو این وضعیتی

چند وقته دلگیری

چند وقته عاشقی

چند وقته تنهایی

چند وقته که خودتو فراموش کردی

واسه کسی مه حتی نمی خواد بدونه زنده ای یا نه

واسه کسی که ارزششو نداره

واسه کسی که اصلا نمی دونی کجاست

و تمام موقعیتها و شانسای زندگی تو تو بهترین سالهای عمرت داری miss می کنی

واسه ی هیچی

این حرفها گاهی از درد خود آدم بیشتر درد داره

واقعا دچار تناقض شدم

خسته شدم

خودم باید این مشکل و حل کنم

من کسی نیستم که دیگری بخواد نصیحتم کنه

خیچی ارزش واقی نداره این روزها

خسته شدم......

باید تغییر کرد................

/ 1 نظر / 9 بازدید