پر از تکرار این حرفم :

                                     دلم تنگه برای تو........................

/ 2 نظر / 5 بازدید
سکوت

دل تنگی های آدمی را باد ترانه می خواند و روياهايش را آسمان ژر ستاره ناديده می گيرد... من برای اولين بار وبلاگتون رو ديدم از احساستون خوشم اومد از اين به بعد بيشتر سر می زنم

نشکن دلمو ( سرگرمی تو ) سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگیم خستم یادت نمیاد اون همه قول قرارایی که با تو بستم با این همه ظلم تو ببین باز چه جوری پای این همه قول و قرارا من نشستم نشکن دلمو بخدا آهم می گیره دامنتو عاقبت یه روز نگو بی خبری نگو نمی دونی دلم پر از یه نفرین سینه سوز نگو بی خبری نگو نمی دونی وقتی نیستی گریه شده کار این دل عاشق شب و روز