فیلم کاغذ بی خط

فیلمی که خیلی من و یاد خودم می اندازه و

مردی که تو زندگیم کم دارم

مردی که خیلی وقته که می خوام باشه اما...

مردی که با تموم دیوونگی ها..سادگی ها..خیالبافی ها..هیجانات..احساسات ...وبچگی های من بتونه بسازه

تازه اگه لذت ببره و حال کنه که دیگه فوها

یعنی هست یه همچین مردی؟
خیلی دلم می خواد باشه

خسته ام از تنهایی

خسته

/ 0 نظر / 8 بازدید