بگو بگوووو...تو جنس بادی بوی علف را تازه کردی

بگو  بگو ...بارون که نم زد رسم و به هم زد باز برمیگردی

اگه  شورم شور تو دارم  ای کس و کارم..... تورو دارم

تو رو دارم شکر گزارم...شکر تو گفتن شهرت کارم...........

هیهات از درد غریبی تو غریب الغربا باش........

آهای آهای کی پس خدا بود....... کی پشت چین پرده ها بود؟

آهای آهای کی ناخدا بود .....از عشق مرداب بی صدا بود

تو خدایی ..تو ناخدایی ..تو بی صدا وبا صدایی

تو کجایی  ....بگو به عالم که مشت ما و پشت مایی........................

/ 1 نظر / 8 بازدید