زنها موجودات خيال بافی هستند:

قايق روياهاشون رو در آرزوی صيد مرواريد سوار می شن..

به دور دست دريا خيره می شن..

می رن....دريا زده ميشن....می رن......

اما فقط تو ساحل گوش ماهی جمع می کنن........

شادزی.......

/ 4 نظر / 2 بازدید
مجید

سلام ... فوق العاده زيبا و به جا .... آفرين .... موفق باشی

faeze

راست می گی . در مورد من که درسته .خيلی قشنگ بود .

yalda

مثلا مردها بهترند. انها هم فقط فکر خوشگذرانی خود هستند.

shaparak

عزيزم جالب بود و به موقع به ما هم يه سری بزن خوشحال ميشيم.