درو واکن پشت در واست بوسه گذاشتم  زیر پادری برات یک دل دیوونه گذاشتم

 درو واکن لب طاقچه رو نگاه کن من سراسیمه هزار خط واسه تو نامه نوشتم

 درو واکن چشم و دور از من و ما کن عشق و امید و وفا رو من تو این خونه گذاشتم

سقف خونه عشق جوونی ...دیواراش گل محبت ....پنجرش جنس صداقت

 خونمون قصر طلا شد خونمون دور ز بلا شد

من و تو دو یار جونی اونی که می خواستم همونی

 درو واکن همه جا قهقه خندست جای شکوه نغمه ی دلکش بلبل گذاشتم

 درو واکن من تو هر گوشه کناری خار از گل در آوردم شاخه ی گل و گذاشتم

 درو واکن درو واکن

                                                                                   زیبا شیرازی

 یادته خونمونو پس درو واکن..............

/ 1 نظر / 10 بازدید