واسه کسی که شانس داره حتی خروس هم تخم ميزاره.....

/ 3 نظر / 2 بازدید
دیوانه

وای اگه مثل من باشه ؛ مرغم بال در می ياره می پره می ره به ديار دور.

نخورده مست

فک کنم يه کم زياده روی باشه٬ ولی واقعا برا بعضيا خروس که سهله گاوشون هم تخم ميذاره

رهگذر

آخ گفتیییییییییییییییییییییییییییی