ـ چرا ازش نمیخوای برگرده  ؟؟

ـ آخه نمی یااااددددد

ـ چرا بهش نمی گی دستات سرده؟؟؟

ـ می دونم نمیخواد.. 

ـ چرا نمی گی بی اون مییی میری؟؟؟؟؟؟

ـبراش مهم نیست دیگه..........

ـمگه نمیخوای باز اونو ببینی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ من  مییییییییی خواااااااااام

/ 2 نظر / 8 بازدید
پ.آ

يه نگاه حلاله!!!!! يا علی مدد