خوابيده بودند که ....زمين لرزيد...

خوابيده بودند که گهواره‌ی خورشيد تکان خورد...

در خواب ...خواب زندگی را ميديدند که زندگيشان مرد...

.......و خوشه های گندم درو نکرده ماندند.....

...و قلب من صميمانه تر و شکننده‌تر از هميشه لرزيد...

و لرزش قلبم را با لرزش کوبنده‌ی زمين بهم آميختم....

...خوابيده بودند که زمين لرزيدو لرزش زمين دیوارهای  کلبه های فلاکت بارشان را لرزاند..

و ديوارها!!فروريختند...

و ديوارهای فرو ريخته زندگی گمنامشان را با مرگ گمنام تری در هم آميخت..

....و کلبه ها گورهای سرپا ايستاده‌ای شدند که حتی يک  قطره اشک يخ زده

بعنوان يک سنگ قبر ...ترجمان گذشته های برباد رفته‌اش نشد.....

....وصد ها طفل شيرخوار در آغوش مادهايشان و همراه مادرها مردند...

و صدها پدر غرق رويای بيداری فردا در ابديت بک خواب ابدی جان سپردند...

و تنها لرزش يک قسمت از زمين فاجعه‌ای بدين پايه درد آفرين ببار آورد...

....من در لرزيدن های خانمان کوب تنها يک قسمت از زمين تپيدن قلب

فردای آسمان را ديدم.....

...و من  به همه‌ی آنهايی که سرنوشت انسانها بستگی به يک تصميم تصادفيشان

دارد خواهم گفت:

کمکهايتان رسيد...

هواپيما پس از هواپيما....

کمک هايتان رسيد.......

و ما بسته های دارو....پتوهای نرم ...به گورستان سرد تحويل داديم..

و فردا..

و پس فردا....

با کمکهايتان بر فراز گورستان خانه خواهيم ساخت...

خانه های آجری ...سنتی و سنگی....به احترام عظمت  برجهای شما....

............

يک دقيقه سکوت به احترام رفتگان حادثه‌ی بم................................................

................................

شادزی..........

/ 8 نظر / 2 بازدید
قاضی

متن زيبايی بود. موفق باشی

masoud

يه جايی از زمين لرزيد خيليها رفتند و خيليها بيخانمان شدند دردناک و تلخ و تاريکه ولی جشن و شکوه و نور افشانی محبت و زيبايی ايرانيها از هر حقيقتی روشنتر و از هر حماسه ای با شکوه تره

faeze

وحشتناکه . خيلی . اون قدر زياد که سکوت داره خفه ام می کنه .

mohsen

سکوت؟؟... برای آنها که در آرزوی فرياد خاموش شدند!

mojtaba

منم تسليت ميگم...روحشون شاد باشه.....منظورم اين بود وقتی چيزی نداری برا نوشتن،ننويس...//...

gharibe ashena

hame narahatan vali khoda khaste ziad fekresho nakoninv een bachee (mojtaba)nemidonam ba chi ya ki moshkel dare vali fekr konam be fekre khodet bashi behtyare ta fozoli koni ki chi minevisee

sisiyphe

حقیقتا این یادداشت شما به نظرم خیلی خوب امد. به قول ساموئل بکت : هوا همیشه پر از ناله های ماست.ولی عادت گوش ما را بد جوری سنگین می کند.