فیلم آتش بس

شاید فیلم قوی نباشه و تقاط ضعف زیادی داشته باشه

جوری که ممکنه تو ذوق  طرفداران سینما بزنه

اما حرفهایی هم برای گفتن داره

برای کسایی که تو شرایطی تا حدودی مشابه شرایط زوج مورد بحث هستند

آتش بس

امیدوارم  همه بتونن نقاط ضعف ...غرور ...دوستهای ناباب و یا هرچیزی که واسه

رابطه مشکل ساز باشه رو زود از رابطه خارج کنن که جنگی پیش نیاد و

نیازی به آتش بس نباشه

با این حال

امیدوارم تو همه ی رابطه ها جایی برای آتش بس به موقع باشه..........

اگر واقعا کسی و رابطه ای رو بخواهی نگه داری تا جایی که میشه باید براش تلاش کنی

و به بهانه ها فرصت ندهی کامت رو تلخ کنه

جدایی همیشه بهترین راه و نزدیکترین راه نیست

برای جدایی همیشه وقت هست اما برای پشیمونی و برگشت نه

جدایی راه آخره....

/ 0 نظر / 7 بازدید