آخ که چقدر داقونم امشب

خراب خراب

چه سخته وقتی به هدفت نزديک بشی و بعد يه دفعه بی هوا زير پات خالی بشه؟

آخ اگه بدونی چه دردی داره

می خوای داد بزنی از درد اما روت نمی شه

چون چوب حماقتت و می خوری

آخ که چند بار تا حالا از صداقتم درد کشيدم و آدم نمی شم

هی ميگم دوروغ بگو

تو دنيايی که هنر بزرگه آدماش درووغه تويه خر چرا راست ميگی

با هزار زحمت اونم پنهونی دروغ می گيم و زود خورمو لو ميدم

بسکه خرم

کی با من صادقه که من باشم؟

ای واييييييييييی

چقدر امشب تلخم......مثل زهر ماررر

/ 0 نظر / 3 بازدید