/ 1 نظر / 8 بازدید
مونا محمدی ماجدپيله رود

گريه کن گريه قشنگه ،گريه سهم دل تنگه گريه کن گريه غروره ،مرهم اين راه دوره ... ....نکنه تنها بمونی