/ 1 نظر / 7 بازدید
ژاله

نور ، آلودگی است . نوسان ، آلودگی است . رفتن ، آلودگی . پرنده در خواب بال و پرش تنها مانده است . چشمانش پرتو میوه ها را می راند . سرودش بر زیر و بم شاخه ها پیشی گرفته است . سر شاری اش قفس را می لرزاند . نسیم ، هوا را می شکند : دریچه ی قفس بی تاب است . به روزم