میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

                                                   تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

/ 0 نظر / 7 بازدید