ـ انسان را سه بعد تشکيل می دهد:آزادی.آگاهی.آفرينندگی

                                                                                        مارتين هيدگر

ـ انسان موجود دورگه ايست که هم فرشته هست و هم شيطان.

                                                                                         پاسکال

ـانسان والا هميشه به شرافت می انديشد و انسان عادی به آسايش خود.

                                                                                          کنفوسيوس

ـ اگر انسانها می توانستند از وجود بدی بی خبر باشند در زندگی چقدر خوشبخت

بودند.                            

                                                                                           ويرژيل

ـ آدمی شور و شوق بيهوده است.

                                                                                           سارتر

ـ يک انسان را ميتوان نابود کرد اما نمی توان شکست داد .

اگر به پيروزی ايمان داشته باشد.

                                                                                          همينگوی

ـمن نمی دانم پدر بزرگم که بود اما بسيار مايلم بدانم نوه اش

چه خواهد شد.

                                                                                          لينکلن

ـ بزرگترين درس زندگی اين است که گاهی احمق ها درست می گويند.

                                                                                           چرچيل

ـ قويترين انسان در جهان کسی است که بيش از همه تنها باشد.

                                                                                           اديسون

ـيا چنان نمای که باشی يا چنان باش که نمايی

                                                                                         بايزيدبسطامی                         

/ 3 نظر / 2 بازدید
masoud

آفرين واقعا خوشحال شدم که دوباره نوشتنت عالی شد البته اين ابراز سليقه رو رو حساب خودخواهی نذار بهرحال خوشحالم موفق باشی

darya

عالی بود عزيزم موفق باشی افرين

بي نشان

و ما هنوز چه دوريم از انسان......./ زيبا بود/ پايدار باشی