شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم

                                        بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم

CATSIP9Z.jpg

                              

/ 0 نظر / 8 بازدید