با بستری کردن همسایه خودمان عقل سلیم پیدا نخواهیم کرد....

                    

                                                                            داستایوسکی

/ 0 نظر / 8 بازدید