اگه سرت درد نمی کنه بخون.........

ـ هرگز مجسم نکن در مقابل فاجه‌ای که هنوز رخ نداده چگونه بايد عزا بگيری.

ـ از انجام کارهای ساده لذت ببر.

ـ غمهايت را جار نزن.

ـ تناسب اندام خودت رو حفظ کن.

ـ صدای خنده‌ی عزيزانت رو ضبط کن.

ـ از گفتن جمله‌ی نمی دانم نترس.

ـ سعی نکن بعد از ازدواج استقلال يه مرد رو سلب کنی.

ـ هيچ وقت احساسات يه زن رو مسخره نکن.

ـ وسط صحبت کسی نپر.

ـ هميشه چيزی بيشتر از انتظار را ارايه بده....

شادزی......

/ 3 نظر / 3 بازدید
behrooz ferdowsi

سرم که درد می کند..بد جوری هم...اما به کار می بنديم به جز بند ازدواجش که هنوز از بابت آن فقره راحتيم.

mojtaba

هيچ وقت الکی ننويس.....//..........

sisiyphe

اگر سرت درد نمیکنه بخون......... - همیشه چیزی بیشتر از انتظار ارائه بده....... - همیشه همونی که هستی باش. فقط خود خودت باش.......