تمام اندوهم از پرنده ايست که می دانستند پرنده است

و می گفتند پرنده نيست..................

/ 4 نظر / 2 بازدید
سرنوشت تاريك

درود.........يه جورايی از متنت....نفی خود مشهوده سری به ما بزن

faeze

گريه داره وقتی پرنده باشه ولی نباشه .

بي نشان

بريا همين پرنده شايد بالهايش را فراموش کرد/ سلام/ زيبا بود/ با اجازه بهت لينک ميدم/ پايدار باشی