باز اومدی ایران و رفتی چقدر بی عاطفه ای؟؟؟ راست میگه دوستت تو دنبال بهونه بودی واسه رفتن اون فقط بهونه دستت داد وگرنه دو نفر که همدیگرو بخوان..................... راست میگه حالا نوبت منه که زجرم بده با pmاش تو رفتی راحت شدی من موندم و 3سال تنهایی ...قصه...خاطره... یه همچین آدمایی بشینن منو تحقیر کنن این انصاف نیست من دیگه خستم چرا من نمی تونم مثل تو فراموش کنم...راحت بشم...ازینجا برم دنبال زندگیم.......... چراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

/ 0 نظر / 12 بازدید