ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟

گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از اين؟

                                              حافظ

/ 3 نظر / 3 بازدید
errory_jany

دل من دردل شب خواب پروانه شدن مي بيند. مهر در صبحدمان داس به دست خرمن خواب مرامی چيند....

darya

ناصحم گوييد که ترک عشق کن ميزند لافی برای خويشتن

دیوانه

خوب خواجه عاقل بوده نه عاشق .