منت کشی همیشه ام بود

و باشد

برای آشتی کردن تو با همه ی چیزهایی که منم............

کاش می دونستی که من اونی نیستم که گمان می کنی

به کی قسم بخورم عزیزکم؟؟؟؟؟؟؟؟

کاش کسی پیامبر خیر می شد برای من به جای وسوسه گر شر برای تو...

دوستت دارم .....همیشه و هنوز.............

/ 2 نظر / 10 بازدید

On New Year's Day and the whole year through, I hope the road ahead is smooth and that the love of family and friends comforts you and keeps you warm on the cold winter nights ahead, I hope the kindness you've given to others returns many times to you. May hope, love, and warmth be in your heart's possessing, and may the New Year bring you and yours many blessings.

مجتبی صادقی

سلام شیدا ی عزیز بروز شدم از اینکه مدتی درگیر امتحانات بودم و از حال شما مهربان غافل شدم معذرت منتظر قدمهای سبزت هستم دست بوس شما از راهی دور