من سکوت را دوست دارم بخاطر ابهت بی پايانش....

فریاد را می پرستم به خاطر انتقام گمگشته در عصیانش.....

فردا را دوست دارم بخاطر غلبه اش بر فلک کجمدار...

پاییز را می پرستم بخاطر عدم احتیاج ..عدم اعتناش به بهار....

آفتاب را دوست دارم بخاطر وسعت روحش...که شب ناپدید میشه تا ماه فراموش کنه
حقیقت تلخی را که از او نور می گیره.....

زندگی :ایده ال من است و من آن را تقدیس می کنم.به خاطر اینکه روزی هزار بار نابودش می کنند اما هرگز نمی میرد...


گلهایی را که علیرغم یورش خزان هرگز پژمرده نمی شوند

قلوبی که پاره می شوند....صد پاره می شوند....آواره می شوند.....

ولی هرگز بیچاره نمی شوند...و هرگز نمی میرند.....

همه را دوست دارم ....و می پرستم...

/ 6 نظر / 2 بازدید
arshia tafrashi

سلام.سکوت آوينر پايان من است. به شعرام سر بزن. چشم به راهند

errory_jany

در ميان من و تو فاصله هاست.... گاه می‌انديشم می‌توانی تو به لبخندی اين فاصله را بر داری! تو توانايی بخشش داری.

بي نشان

ماه خلوت بود اما دشت می تابيد/ سلام/ خيلی زيبا بود/ پايدار باشی

دیوانه

هميشه همينطور بودی . آرام و ...

omberto

1 دقيقه سكوت(با احترام)