يادت باشه يه روز کمرم رو بهت نشون بدم..

تا جای خنجرهايی که نا غافل خوردم و ببينی ..

باورت نميشه...همشون مهربون بودن....

......

می تونی جای خالی واسه خنجر خودت پيدا کنی

......می دونم دردش نزديکه........

شادزی...........

/ 5 نظر / 2 بازدید
sepanta

شعر زيبايی بود...يک پيشنها بهت بکنم؟!.....اين قسمت نظر سنجی به جای پيام شما اون سکوت ممنوع رو بزار و در پرانتز هم بزار فرياد يا زمزمه.....ببخشيد فضولی کردم:)

faeze

خيلی قشنگ بود . ولی دلم ريخت برا زخمهايی که از عشقند.

masoud

دلم گرفت ميفهمم چی ميگی خيلی زيبا ميگی

darya

نمی دانم چه بگويم .......................... کاش.............