چه رسم زننده ای دارند

مردمان این دیار

که جز با چشم نمی نگرند...

/ 1 نظر / 8 بازدید
درنای مهاجر

خيلی جمله تکان دهنده ای بود ای ول خيلی خوب بود به ما هم سر بزن خوشحال ميشيم