هی فلانی !!

زندگی شاید همین باشد...

یک فریب ساده و کوچک

آن هم از دست عزیزی که نو دنیا را

جز با او

و جز برای او نمی خواهی..!!!

گمانم زندگی باید همین باشد...

/ 0 نظر / 6 بازدید