آی عشق........آی عشق......

چهره‌ی سرخت پيدا نيست..............

/ 4 نظر / 5 بازدید
mab

همه ميگن عشق قرمزه ولی من ميگم سبزه....ميگی نه؟؟؟؟ميگن خدا رنگ نداره...ولی من ميگم خدا سبزه..ميگی نه؟؟؟؟ميگن سبز رنگ آرامشه ...من ميگم سبز رنگ شورو هيجانه...رنگ عشق و انرژيه...سبز باشی...علی يارت!

mab

از آشناييم با اين وبلاگ خوشحالم...حتما بازم ميام...علی يارت!

نخورده مست

ولی يادم يکی ميگفت عشق يعنی گداختن٬ سرخ سرخ