من طلبکارم.....چيزی و کسی را...

و نمی دانم که تا کجای بی کجای اين نا کجا بايد بيجا درجا بگردم.......!!!

شادزی

/ 1 نظر / 3 بازدید
masoud

نميدوم چی بنويسم ولی ميخونم و فکر ميکنم حرفای خالی نيست توش پر معنی اگه ميتونستی بيانش کنی شايد خيلی کمکت ميکرد ولی پشت اينايی که نوشته ميشه معلومه يه دنياست .