هميشه از هر ۳ نفر ۱ نفر اضافه است.

                                                             ضرب المثل انگليسی

- هنگام ازدواج بيشتر با گوشهات مشورت کن تا چشمهات.

                                                                               ضرب المثل آلمانی

- مردی که به خاطر پول زن ميگيره به نوکری ميره.

                                                                               ضرب المثل فرانسوی

- وقتی قلبت را هديه می کنی مواظب باش.

                                                                               ضرب المثل آفريقايی

- مرد يه اسباب بازيه شيشه ايه که اگه شکست بايد مواظب باشی خورده هاش

دستت را زخمی نکنه.

                                                                                ضرب المثل ايتاليايی

- اگه شوهرت سنگ بود سعی کن تو خزه باشی.

                                                                               ضرب المثل چينی

- اگه حسود نيستی برای شوهرت اينجور وا نمود کن.

                                                                               ضرب المثل اسپانيايی

- گاهای ايام نامزديت رو حفظ کن چ.ن يادگار ايام برتريه توست.

                                                                               ضرب المثل روسی.

                                                     

لینک
سه‌شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams