اگه  سرت درد نمی کنه بخون.....

سلام..

تصميم گرفتم  آخر هر هفته  ۱۰ نکته که به نظرم رعايتش لازمه اينجا بنويسم...

-طلوع  خورشيد و با کسی که دوستش داری تماشا کن!

ـبه دنبال اين نباش که اطرافيانت خوبيهات رو تلافی کنن!

ـقدم زدن رو فراموش نکن!

ـبعد از حمام موهات رو خشک کن!

ـشعار مشک آن است که خود ببويد را سر لوحهء  کارت قرار بده!

ـتلاش کن وارد دانشگاه شوی .قطعآ از آن خارج خواهی شد! امروز مهم

اين که حداقل مدرک رو داشته باشی نه حداقل دانش رو!

ـملحفه های تختت رو هميشه تميز نگه دار!

ـيادبگير که مؤدبانه و صريح با گفتن يک  نه جواب رد بدی!

ـبرای بدست آوردن دل ديگران خودت رو هزار تيکه نکن!

 

تا بعد.......

لینک
پنجشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٢ - sheida shams