هيچ وقت لذتی رو که تو چشمای گرگ وقتی يه غزال رو پاره پاره می کنه

تو چشمای يه غورباقه که داره يه سوسک سياه و می خوره نديدم..

 

شادزی....

لینک
یکشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٢ - sheida shams