آه که چه آسان می وزد باد

و چه مشکل ميرود همراهش

آنچه بر باد رفته.....

 

 

لینک
جمعه ٢٦ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams