من ميگم از عشق فلانی مردم

تو می گی بيا واست گلبهار بخرم؟؟؟؟

لینک
چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams