هرگز ناتوان نبوده‌ام جز در برابر کسی که از من پرسيد:تو کيستی؟

 

                                                                                          جبران خليل جبران

لینک
چهارشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٢ - sheida shams