آشفتگی.........

تا حالا شده در حد جنون آشفته باشی؟؟؟؟
آخ که چه چيز بدی...

احساس خوبی ندارم...نمی دونم چمه؟

خيلی حساس و زود رنج شدم....دلم می خواد همه چيز يه تغيير کلی بکنه

مثل وقتی که يه بارون حسابی می باره و يه دفعه حس می کنی که گرما  تموم شد..

آخ! اگه بارون  بباره...آخ اگه بارون  بباره........

گاهی اوقات يه حس تعريف نشده پيدا می کنم...واسه همين ازش حرف زدن واسم سخته

و سخت تر آنکه  در جواب جويندگان احوالت که می پرسن چته چی بايد بگی؟

وای اگه کسی حالمو نپرسه چه خوبه!!!!

 

لینک
سه‌شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٢ - sheida shams