واسه کسی که شانس داره حتی خروس هم تخم ميزاره.....

لینک
دوشنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٢ - sheida shams