لاک پشت ها.می توانند بيشتر از خرگوش ها در باره‌ی راهها صحبت کنند....

لینک
دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢ - sheida shams